Rosonia

Rosonia™ är en innovativ behandling för vulvovaginit som verkar omedelbart från första symtomen. Den innehåller naturligt extrakt som är rikt på vitaminer, mineraler och aminosyror som ger snabb lindring vid inflammation och symptom (klåda, sveda, obehag) samtidigt som den förbätt-rar vävnadstonus och elasticitet.

Rosonia™, 50 ml skum i flaska.

Medicinteknisk produkt, klass IIb

Produktbeskrivning

Rosonia™ vulvaskum som är avsett för lokalbehandling med indikation vulvovaginit som orsakas av bakterie, svamp och virusinfektioner, däri- bland candida, vårtor, postpartum lesioner, samt förebyggande av åter- kommande herpes simplex 2 (HSV-2).

Rosonia™ innehåller ett unikt system (TIAB) som bildar en filmliknande barriär i genitala området (underlivet) som innehåller antimikrobiella mikro silverjoner1. Filmen skyddar det drabbade området mot mikrobiella angrepp, förhindrar att infektionen sprider sig och skapar den bästa förutsättningen för vävnadsregeneration. Malva sylvestris extrakt och hyaluronsyra ger en lugnande, mjukgörande och återfuktande effekt i underlivet.

Rosonia™ produktsäkerhet styrks av prekliniska studier. Studier bekräftar att det aktiva systemet TIAB komplexet inte penetrerar genom huden och därmed enbart verkar topikalt (på ytan) utan att ha någon systemisk effekt (påverkan i övriga kroppen).

Användbar information

Behandlingen skall appliceras när första symptom (klåda, sveda, rodnad) uppstår. Före användning tvätta händerna och underlivet, torka ordentligt. Skaka flaskan före användning och håll flaskan upprätt. Applicera ett tunt lager av skum på den drabbade delen i vulvan och massera tills den torkat. Repetera applikationen en eller flera gånger per dag tills fullständig läkning.

Aktiva ingredienser och funktioner

TIAB Systemet verkar skyddande och bildar en barriär som samtidigt förbättrar självläkning av vävnaden.

Hyaluronsyra verkar återfuktande och förstärker effekten av skyddande egenskaper.

Malva sylvestris har återfuktande, lugnande, svalkande och mjukgörande effekter, som även bidrar till stärkt vävnad och ökad elasticitet.