Sefitude

Sefitude™ är ett växtbaserat läkemedel för användning vid lindrig oro och sömnrubbningar.

Köp online

60 dragerade tabletter

Växtbaserat läkemedel

Produktbeskrivning

Sefitude™ innehåller ett extrakt av valerianrot, som har lugnande effekter. Det är ett milt ämne som främjar insomnande och minskar nervös spänning, utan att påverka prestations- och arbetsförmåga. Sefitude hjälper till att förkorta den tid det tar att somna och ökar sömnkvaliteten genom att korta ner övergångarna mellan de olika sömnfaserna. Sefitude kan också användas tillsammans med sovterapi för att främja och bibehålla goda sovvanor.

Sefitude™ är registrerat som växtbaserat läkemedel i Skandinavien.  Valerianrot är en erkänd medicinsk ört och dess effekt stöds av både kliniska och prekliniska rapporter. Effekterna av valerianrot kommer gradvis och fortsatt användning över 2 – 4 veckor rekommenderas för att uppnå optimal behandlingseffekt. Sefitude är generellt väl tolererad och kan användas från 12 års ålder.

Användbar information

Rekommenderad dos för vuxna:

För lindring av mild oro: 1 tablett upp till 3 gånger dagligen.

För lindring av sömnrubbning: 1 tablett, 30 till 60 minuter innan sänggående, med en tidigare dos under kvällen om nödvändigt.
Rekommenderad dos hos unga, 12-18 år:

För lindring av mild oro: 1 tablett, upp till 2 gånger dagligen.

För lindring av sömnrubbning: 1 tablett, 30 till 60 minuter innan sänggående, med en tidigare dos under kvällen om det behövs.
Använd inte Sefitude™ under graviditet eller amning. Säkerheten hos detta läkemdel under graviditet och amning  har inte fastställs. Sefitude™ kan försämra förmågan att köra bil och hantera maskiner. Innehåller sackaros och maltodextrin. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn, förvaras under 30° C. Ta inte Sefitude om du är allergisk mot vänderot eller något annat innehållsämne i detta läkemedel. Använd alltid detta läkemedel enligt beskrivning i bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal. Om du önskar ytterligare information om risker och allvarliga reaktioner, kontakta läkare eller apotekare. För mer information kring denna produkt, se fass.se.

Aktiva ingredienser och funktioner

Varje filmdragerad tablett innehåller 445 mg extrakt (torrt extrakt) av Valeriana officinalis L., radix (valerianrot). Extraktionslösningsmedel: etanol 70% (volym / volym). För tillverkning av en tablett används 1335 – 2670 mg valerianrot.