Glitinum

Glitinum är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för att förebygga migränhuvudvärk

 

Kommer snart!

Tillgänglig från mitten av oktober 2019

 

30 hårda kapslar

Traditionellt växbaserat läkemedel

Produktbeskrivning

Glitinum är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för att förebygga migränhuvudvärk. Används efter att allvarligare sjukdom har uteslutits av läkare.

Glitinum innehåller pulveriserat extrakt av mattram (100mg/kapsel). Läkemedlet ska tas regelbundet för att minska migränattackernas frekvens samt för att förlänga intervallet mellan attackerna*. Migrän är ett kroniskt huvudvärkstillstånd som kännetecknas av återkommande anfall av varierande intensitet, karaktär och varaktighet.

Glitinum är avsett för personer som lider av återkommande migränattacker. Används regelbundet, endast 1 kapsel om dagen.

*Diener HC, et.al. (2005). Efficacy and safety of 6.25 mg t.i.d. feverfew Co2-extract (MIG-99) in migrane prevention – a randomized, double-blind, multcentre, placebo-controlled study. Cephalalgia, 25 (11):1031-1041.

 

 

Användbar information

För oralt bruk. Bör sväljas hele med vatten eller lita vätska. Kapslarna bör inte tuggas.

Rekommenderad dos för vuxna: 1 kapsel dagligen. Glitinum ska endast användas efter att läkare konstaterat att annan allvarlig sjukdom inte föreligger. Om symtomen kvarstår eller förvärras efter 2 månaders kontinuerlig användning, bör läkare eller annan sjukvårdspersonal kontaktas. Bör inte användas längre än 3 månader. Rekommenderas inte för barn under 18 år, gravida eller ammande kvinnor. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot andra växter i familjen Asteraceae (Compositae). Eventuella biverkningar: Gastrointestinala besvär har rapporterats, frekvensen är okänd. ATC-kod: NO2CX. Datum för senaste översyn av SPC’n: nov 2018. www.fass.se

Aktiva ingredienser och funktioner

Varja kapsel inehåller 100 mg pulveriserad Tanacetum parthenium (L.) Schulz Bip., (mattram), ört, motsvarande 100 mg torkad mattramört.