Glitinum

Det första och enda receptfria alternativet använt för att förebygga migränhuvudvärk

Migrän är en av våra största dolda folksjukdomar och drygt en miljon svenskar beräknas lida av migrän. Mattram finns dokumenterat som läkeort i Sverige sedan flera hundra år för att förebygga migrän. Glitinum innehåller mattram och är godkänd av Läkemedelsverket.

Endast en kapsel dagligen – Receptfritt.

 

Produktbeskrivning

Glitinum är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för att förebygga migränhuvudvärk. Används efter att allvarligare sjukdom har uteslutits av läkare.

Glitinum innehåller pulveriserad mattram (100mg/kapsel). Migrän är ett kroniskt huvudvärkstillstånd som kännetecknas av återkommande anfall av varierande intensitet, karaktär och varaktighet.

Glitinum är avsett för personer som lider av återkommande migränattacker. Används regelbundet, endast 1 kapsel om dagen.

Traditionellt växbaserat läkemedel – 30 hårda kapslar

 

 

Användbar information

För oralt bruk. Bör sväljas hela med vatten eller lite vätska. Kapslarna bör inte tuggas.

Rekommenderad dos för vuxna: 1 kapsel dagligen. Glitinum ska endast användas efter att läkare konstaterat att annan allvarlig sjukdom inte föreligger. Om symtomen kvarstår eller förvärras efter 2 månaders kontinuerlig användning, bör läkare eller annan sjukvårdspersonal kontaktas. Bör inte användas längre än 3 månader. Rekommenderas inte för barn under 18 år, gravida eller ammande kvinnor. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot andra växter i familjen Asteraceae (Compositae). Eventuella biverkningar: Gastrointestinala besvär har rapporterats, frekvensen är okänd. ATC-kod: NO2CX. Datum för senaste översyn av SPC’n: nov 2018. www.fass.se

Aktiva ingredienser och funktioner

Varja kapsel inehåller 100 mg pulveriserad Tanacetum parthenium (L.) Schulz Bip., (mattram), ört, motsvarande 100 mg torkad mattramört.