Glitinum

Glitinum är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för att förebygga migränhuvudvärk.

– KOMMER SNART –

 

30 hårda kapslar

Traditionellt växbaserat läkemedel

Produktbeskrivning

Glitinum är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för att förebygga migränhuvudvärk. Används efter att allvarligare sjukdom har uteslutits av läkare.

Glitinum innehåller pulveriserat extrakt av mattram (100mg/kapsel). Läkemedlet ska tas regelbundet för att minska migränattackernas frekvens samt för att förlänga intervallet mellan attackerna*. Migrän är ett kroniskt huvudvärkstillstånd som kännetecknas av återkommande anfall av varierande intensitet, karaktär och varaktighet.

Glitinum är registrerat som ett traditionellt växtbaserat läkemedel i Norden. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

*Diener HC, et.al. (2005). Efficacy and safety of 6.25 mg t.i.d. feverfew Co2-extract (MIG-99) in migrane prevention – a randomized, double-blind, multcentre, placebo-controlled study. Cephalalgia, 25 (11):1031-1041.

 

 

Användbar information

För oralt bruk. Bör sväljas hele med vatten eller lita vätska. Kapslarna bör inte tuggas.

Rekommenderad dos för vuxna: 1 kapsel dagligen. Om symtomen kvarstår eller förvärras efter 2 månaders kontinuerlig användning, bör läkare eller annan sjukvårdspersonal kontaktas.  Glitinum bör inte användas längre än 3 månader. Glitinum ska endast användas efter att läkare konstaterat att annan allvarlig sjukdom inte föreligger. Användning av Glitinum under graviditet och amning rekommenderas inte, eftersom informationsunderlaget är otillräckligt. Traditionell erfarenhet tyder på att mattram (Tanacetum parthenium) kan stimulera menstruationsblödning och framkalla abort. Glitinum bör inte användas av barn och ungdomar under 18 år. Använd inte Glitinum om du är allergisk mot mattram, mot andra växter i familjen Asteraceae (Compositae) eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. ATC-kod: NO2CX. Läs noga igenom bipacksedeln. www.fass.se. 

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Besvär från mag-tarmkanalen har rapporterats, men frekvensen är okänd (kan inte beräknas utifrån de data som finns tillgängliga).

 

 

 

Aktiva ingredienser och funktioner

Varja kapsel inehåller 100 mg pulveriserad Tanacetum parthenium (L.) Schulz Bip., (mattram), ört, motsvarande 100 mg torkad mattramört.