Harpatinum

Harpatinum är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för lindring av lättare ledsmärta och mildare matsmältningsbesvär (som uppblåsthet, gaser och tillfällig aptitförlust).

90 mjuka kapslar

Traditionellt växbaserat läkemedel

Produktbeskrivning

Harpatinum är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för lindring av lättare ledsmärta och mildare matsmältningsbesvär (som uppblåsthet, gaser och tillfällig aptitförlust).

Harpatinum innehåller standardiserat extrakt av djävulsklorot (225 mg/kapsel). Växtextraktet består även av ett bitterämne, vilket har används sedan länge vid matsmältningsproblem såsom uppblåsthet och väderspänning men även vid tillfällig aptitförlust.* Storleken (15x10mm) och formen på kapslarna gör dem enkla att svälja.

Harpatinum  är registrerat som ett traditionellt växtbaserat läkemedel i Norden. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

* Referens: Community herbal monograph on Harpagophytum procumbens DC. and/or Harpagophytum zeyheri Decne, Haseeb et al. (2017). J Orthop Res. 35(2): 311–320. doi:10.1002/jor.23262

Användbar information

För oralt bruk. Svälj kapslarna tillsammans med ett glas vatten.

Rekommenderad dos vuxna: 2 kapslar 2 gånger om dagen. Daglig maxdos: 4 kapslar. Harpatinum kapslar är ett registrerat traditionellt växtbaserat läkemedel använt för att lindra lättare ledsmärta samt även mildare matsmältningsbesvär (som uppblåsthet, gaser och tillfällig aptitförlust). Innehåller extrakt av djävulsklorot. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.  Om symtomen kvarstår längre än 4 veckor under användning av Harpatinum för lindring av lättare ledsmärta eller 2 veckor för lindring av lättare matsmältningsbesvär, bör läkare eller annan sjukvårdspersonal konsulteras. Rekommenderas inte till barn under 18 år, gravida eller ammande kvinnor. Använd inte Harpatinum om du är allergisk mot djävulsklo, jordnötter, soja eller något annat innehållsämne i detta läkemedel eller om du har sår i magsäck/tarm. Rådgör med läkare innan du använder Harpatinum om du har ledvärk tillsammans med ledsvullnad, rodnad eller feber; gallstensbesvär. ATC-kod: MO9AX. Läs noga igenom bipacksedeln. www.fass.se

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Följande biverkningar har rapporterats. Frekvensen av dessa biverkningar är inte känd. Mage och tarm: diarré, illamående, kräkningar, buksmärta. Centrala nervsystemet: huvudvärk, yrsel. Allergiska reaktioner:  utslag, nässelfeber, ansiktsiktssvullnad.

Aktiva ingredienser och funktioner

Varje kapsel innehåller 225 mg extrakt från rot av djävulsklo (Harpagophytum procumbens / zeyheri) , motsvarande 990-1125 mg djävulsklorot.