Vision och värdegrund

Vision

Livskvalitet

Florealis erbjuder växtbaserade läkemedel och produkter för personer som kräver kvalitet, säkerhet och tillförlitlighet i sin strävan efter förbättrad hälsa. För naturlig symtomlindring av milda vanliga sjukdomstillstånd.

Utveckling

Vi bygger och utvecklar vår verksamhet på innovation, pålitligt varumärke och högkvalitativa produkter. Vi agerar ansvarsfullt mot både människor och natur.

Förtroende

Vi bygger ett nordiskt varumärke som står för förtroende, pålitlighet och kvalitet. Vår förhoppning är att våra kunder och samarbetspartners ska känna förtroende för vårt varumärke och sprida Florealis budskap vidare.

Värdegrund

Livskvalitet, förtroende och samarbete är våra kärnvärden. De är drivkraften i våra samarbeten med kunder och intressenter och ligger till grund för vår strategi och framgång. Värdena är basen för våra mål, våra produkter och vårt sätt att arbeta.

Livskvalitet – Förtroende – Samarbete

Ledningsgrupp

Florealis ledningsgrupp består av personer med varierad bakgrund som alla delar en gemensam passion för ökad professionalism och kvalitet inom växtbaserade läkemedelsindustrin.

Teamet erfarenhet inom läkemedels- och medicinindustrin täcker de flesta aspekter av processen att föra produkten från labbet till marknaden.

Staff image

Kolbrún Hrafnkelsdóttir

Verkställande direktör

M.Sc. Pharmacy & MBA

Kolbrún har en solid bakgrund inom läkemedelsindustrin och har en omfattande kunskap om läkemedelsutveckling. Hennes erfarenhet av affärsstrategi och internationell affärsutveckling är en viktig del av hennes bidrag till laget. Hon anser att viktiga framgångsfaktorer i verksamheten är tydliga mål, bra planering och effektivt teamarbete.

Staff image

Borghildur Sigurðardóttir

CFO

Staff image

Elsa Steinunn Halldórsdóttir

CSO

M.Sc. Pharmacy & Ph.D. Pharmacy

Elsa har erfarenhet från både den akademiska världen och läkemedelsindustrin. Innan hon började på Florealis arbetade hon på forsknings- och utvecklingsavdelningen på Actavis som klinisk forskare och innan dess som projektledare och stabilitetsvetenskapsman.

Staff image

Þórey Haraldsdóttir

VD of Forskning och utveckling

M.Sc. Pharmacy

Þórey har över 25 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin. Hon har innan hon började på Florealis varit verksam inom olika chefspositioner på Alvotech och Actavis Group, där hon ansvarade för uppbyggandet av ett labratorium i Chennai i Indien.

Staff image

Elsa Birnudóttir Thorsteinsson

Direktor of sales- and marketing

Staff image

Lára Kristín Unnarsdóttir

Försäljnings- och marknadsrepresentant

Studerar M. Sc. i Marknadsföring

Lára Kristín har en omfattande erfarenhet inom copywriting, marknadsföring och design. Under de senaste åren har hon arbetat som copywriter, kreativ chef, marknadschef och producerat marknadsförings- och PR-material för webbplatser, sociala medier såväl som traditionella reklammedier. Hon genomför nu även en magisterexamen i marknadsföring.

Staff image

Camilla Ryman

Marketing Coordinator

Camilla har efter många år på Sortiment & Inköpsavdelning hos Apoteksgruppen (en av Sveriges apotekskedjor) klivit över till leverantörssidan och kan där bidra med värdefull erfarenhet och kompetens.

Styrelse

Vår styrelse består av fem erfarna veteraner inom, läkemedels-, bioteknik samt riskkapitalbranschen.

 

 

 

Linda Björk Magnúsdóttir

Linda Björk är styrelseledarmot i Florealis sedan maj 2019. Hon är verkställande direktör för Tennin Investments och en av ägarna i Johan Rönning. Hon sitter även i styrelsen i flera detaljhandels- och startup-företag inklusive AKSO, Wasabi Island, IceMedico och Klappir.

 

Guðbjörg Edda Eggertsdóttir

Ordförande

Guðbjörg Edda är ordförande i Florealis styrelse sedan november 2014. Hon har en gedigen erfarenhet inom läkemedelsbranschen och ingick i ledningsgruppen för Actavis under många år. Hon sitter även i styrelsen för flera hälso- och läkemedelsföretag.

Huld Magnúsdóttir

Huld är styrelseledamot i Florealis sedan mars 2018. Hon är verkställande direktör för New Business Venture Fund och sitter i styrelsen för många företag och fonder inklusive Frumtak Ventures, eTactica samt isländska startup-företag.