Lyngonia

Använt vid återkommande, lindriga, nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor

Lyngonia är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för att lindra symtom vid återkommande, lindriga, nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor.

En unik behandling utan antibiotikam, innehåller extrakt av mjölonblad. Varje förpackning innehåller upp till 3 behandlingar. Kan användas som tillläggsbehandling.

Product description

Lyngonia är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för att lindra symtom vid återkommande, lindriga, nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor, såsom en svidande känsla när man kissar och/eller behov av att kissa oftare än vanligt, efter att allvarliga tillstånd har uteslutits av läkare.

Lyngonia innehåller standardiserat extrakt av mjölonblad (361-509 mg/tabl). Det är viktigt att behandlingen påbörjas så snart första symtom uppstår, innan tillståndet förvärras.

Lyngonia är registrerat som ett traditionellt växtbaserat läkemedel i Norden. Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Innehåller 60 filmdragerade tabletter.

Useful Information

För oralt bruk. Tabletterna ska sväljas med ett glas vatten.

Rekommenderad dos hos vuxna kvinnor: 2 tabl 2-4 gånger om dagen. Lyngoina ska endast användas efter att läkare konstaterat att annan allvarlig sjukdom inte föreligger. Om symtomen kvarstår eller förvärras efter 2 månaders kontinuerlig användning, bör läkare eller annan sjukvårdspersonal kontaktas. Patienten ska uppmanas att kontakta sjukvården om besvär eller symtom som feber, dysuri, kramper i urinvägarna eller blod i urinen förekommer under användning av läkemedle. Bör ej användas längre än en vecka. Rekommenderas inte för barn under 18 år, gravida eller ammande kvinnor. Kontraindikationer: Njursjukdom. Överkänslighet mot den aktiva substansen. Eventuella biverkningar: Gastrointestinala besvär har rapporterats, frekvensen är okänd. ATC-kod: G04BX. Datum för senaste översyn av SPC’n: jun 2019. www.fass.se 

Active Ingredients and Functions

En tablett innehåller 361–509 mg extrakt från mjölonblad (Arctostaphylos uva–ursi), motsvarande 105 mg of hydrokinonderivat beräknat som vattenfri arbutin. Innehåller laktos, maltodextrin.