Migrän är en av de främsta orsakerna till att människor går miste om arbetstid, skola och sociala händelser, och kan därför kraftigt påverka livskvaliteten för de drabbade och deras familjer. Migrän är mycket vanligt, och ungefär en av tio beräknas lida av migrän.

Vilka är symtomen på migrän?

Migrän kännetecknas av svår huvudvärk, och varje migränattack varar ofta i flera timmar och kan i värsta fall pågå i flera dagar. Vanliga symtom är en intensiv och bultande smärta vanligtvis på ena sidan av huvudet, man kan uppleva illamående och kräkningar, och känslighet mot ljus och ljud. Vissa människor får varningssymtom, så kallad aura, strax innan eller i början av migränattacken. Detta kan bland annat visa sig som synstörningar, talsvårigheter, yrsel och en del kan även uppleva domningar i ansiktet och händerna. Antalet och svårighetsgraden av migränattackerna är mycket olika, men det är vanligt att de som lider av migrän får 1–2 attacker per månad.

 

Migränproblem upptäcks inte

Migrän är en komplex neurologisk störning som allvarligt försämrar livskvaliteten för människor, och ofta blir de drabbade helt sängliggande under migränen. Cirka 10% av befolkningen har migrän, och vanligast är det bland kvinnor i åldern 18–45, men det uppskattas att hela 20-25% av kvinnor i denna åldern har migrän. Tyvärr är migrän en kraftigt försummad sjukdom, vilket är ett problem då migrän ökar sannolikheten för att drabbas av allvarligare sjukdomar såsom stroke och hjärtattacker. Dessutom är personer med migrän mer benägna att hamna i depression och ångest.

 

Vad orsakar migrän?

Ingen vet med säkerhet vad som orsakar migrän, men förmodligen orsakas sjukdomen av nervsystemets störningar. Enligt den nuvarande hypotesen orsakar kemiska obalanser i hjärnan en nervspänning som sprider sig över ett större område, vanligtvis bara på ena sidan av huvudet. Denna process aktiverar smärtsensorer i hjärnan som leder till frisättning av inflammatoriska medel. De inflammatoriska medlen orsakar sedan ytterligare smärta och bildar därmed en ond cirkel som upprätthåller anfallen. Migrän är en ärftlig sjukdom och de allra flesta personer med migrän har en familjehistoria av sjukdomen.

 

Det första växtbaserade läkemedlet använt för att förebygga migrän

Migrän kan påverka livskvaliteten för både de som lider av sjukdomen såväl som deras familjer, och dessutom medför detta höga kostnader för samhället som helhet. Tyvärr finns det inget botemedel mot migrän och det som har erbjudits är att ta mediciner när migränattackerna kommer, och att använda receptbelagda läkemedel för att förhindra svår migrän. Dessutom försöker de drabbade på olika sätt att undvika det som trigger ett anfal.

Den första och enda godkända behandlingen använt för att förebygga migrän finns nu receptfritt. Detta är det traditionellt växtbaserade läkemedlet Glitinum, som innehåller mattram och nu finns i alla apotek. Mattram har studerats i stor utsträckning och har använts för att förhindra migrän i över 30 år.  American Neurological Society och American Headache Association rekommenderar användning av mattram. Resultaten av kliniska studier på mattram tyder på att regelbunden användning kan minska migränattackerna, och samtidigt förlänga intervallerna emellan dem.

 

Användbar information

Glitinum är en örtmedicin som traditionellt används för att förebygga migrän efter att en allvarlig sjukdom har uteslutits av en läkare. Den angivna indikationen för dess användning är endast baserad på en lång historia av dess användning. Användning: 1 kapsel per dag. Inte avsedd för användning under 18 år, gravida eller ammande kvinnor. Läs förpackningen och bipacksedeln noggrant innan du använder detta läkemedel. Om du har ytterligare frågor om riskerna och biverkningarna, fråga din läkare eller apotekspersonal. För mer information om detta läkemedel, besök www.serlyfjaskra.is och www.florealis.is/glitinum