Migrän

Har du migrän?

juli 2, 2020

Migrän är en av de främsta orsakerna till att människor går miste om arbetstid, skola och sociala händelser, och kan därför kraftigt påverka livskvaliteten för de drabbade och deras familjer. Migrän är mycket vanligt, och ungefär en av tio beräknas lida av migrän.

(mer…)

Migrän

Migrän är en av våra största folksjukdomar

februari 12, 2020

DRYGT EN MILJON svenskar beräknas lida av migrän. För många innebär migränen en återkommande plåga som i de flesta fall är svår att rå på – och som oftast inte låter sig förebyggas. Migrän är en av våra största folksjukdomar. Drygt en miljon svenskar beräknas lida av migrän i någon form. För en del handlar det om enstaka anfall, för andra om återkommande svåra anfall upp till upp till 15-20 dagar i månaden. Kvinnor drabbas dubbelt så ofta som män och särskilt vanligt är migrän hos kvinnor under vissa perioder i menscykeln.

Migrän förknippas främst med svår ensidig och pulserande huvudvärk men till ett migränanfall hör också symptom som illamående, magbesvär, flimmer för ögonen, ljus- och ljudkänslighet, yrsel samt trötthet. För den som lider av återkommande migränanfall påverkas ofta livskvalitén negativt med ökad sjukfrånvaro och svårigheter att leva ett normalt socialt liv. Migrän leder därmed ett stort lidande för de som drabbas – och stora kostnader för samhälle och näringsliv i form av förlorad arbetstid.

Mattram, Tanacetum parthenium, är en flerårig korgblommig växt som påminner om prästkrage och har använts som medicinalväxt ända sedan antiken, bland annat mot migrän, feber och olika kvinnosjukdomar. Den traditionella användningen mot migrän har bekräftats i flera studier som visat att tillskott av mattram kan minska migränfrekvensen och därmed förlänga intervallen mellan migränattackerna.

Trots långvarig traditionell användning finns inga allvarliga biverkningar rapporterade av mattram. Ett mindre antal fall av lindrigare påverkan i mag- och tarmkanalen finns rapporterade och personer med allergier mot mattram och andra växter i Asteraceae-familjen ska vara medvetna om risken för allergiska reaktioner.

Mattram finns dokumenterat som läkeört i Sverige sedan flera hundra år, bland annat mot nedstämdhet, muskelkramper och just migrän. Som migränmedel har mattram använts såväl för att lindra akuta anfall som för att förebygga migränhuvudvärk. Som förebyggande migränmedel rekommenderades att man tog mattram under en längre tid och rekommendationen låg ofta på motsvarande 3-5 blad per dag.

För landets många migrändrabbade innebär det faktum att mattram nu finns tillgängligt som växtbaserat läkemedel en möjlighet till förebyggande behandling på naturlig väg. Förebyggande migränbehandling är annars bara tillgänglig för personer med svårare migrän och det handlar då oftast om potenta läkemedel som antidepressiva, antiepileptika eller blodtryckssänkare – läkemedel som också innebär stor risk för biverkningar. Något som gör att många väljer att avbryta den förebyggande behandlingen.

NYLIGEN HAR en helt ny generation läkemedel baserade på mekanismer kring neuropeptiden CGRP godkänts för att förebygga migrän, men dessa medel ges endast till ett fåtal patienter med mycket svår och ofta förekommande migrän där annan förebyggande behandling inte fungerat eller tolererats. CGRP är dock omdiskuterat, eftersom det också är ett ämne som spelar en viktig roll för funktionen i mage och tarm, för hjärta och kärl samt i hjärnan. Hittills saknas långtidsstudier på CGRP-hämmande läkemedel.

 

Källa:  Naturbiblioteket.se

Referenser:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3210009/

https://americanheadachesociety.org/wp-content/uploads/2018/05/Alan_Rapoport_-_Migraine_Prevention_Medications.pdf

http://pennstatehershey.adam.com/content.aspx?productid=107&pid=33&gid=000243

https://ijponline.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13052-019-0624-z

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/%28SICI%291099-1573%28199711%2911%3A7%3C508%3A%3AAID-PTR153%3E3.0.CO%3B2-H

Migrän

Kort om Migrän

september 5, 2019

Migrän är en av våra vanligaste folksjukdomar och drabbar över en miljon svenskar. Det är en av de främsta orsakerna till arbetsförlust och en del individer förlorar upp till 3-5 arbetsdagar per månad på grund av migrän. Det innebär en stor ekonomisk börda både för individen och samhället. Trots detta finns det inte alltid en förståelse hos omgivningen att det påverkar en persons livskvalitet och arbetsprestation negativt. Det här är vår första artikel i en serie artiklar som vi publicerar i samband med lanseringen av vår nya produkt, Glitinum, ett traditionellt växtbaserat läkemedel för att förebygga migränhuvudvärk.

migrän

Vad är migrän?

Migrän är en komplex neurologisk sjukdom som kan drabba vem som helst men den är särskilt vanligt bland kvinnor. Orsaken är inte helt klarlagd, men det verkar till stor del vara en ärftlig sjukdom. Migrän kännetecknas av en kraftig pulserande huvudvärk som kommer i attacker. Huvudvärken är ofta förenad med illamående, kräkningar, känslighet för ljud, ljus och lukter och i vissa fall även halvsidig domning i armar och ben. Huvudvärken kan förvärras av fysisk aktivitet. Migränattacker varar vanligtvis i 6-72 timmar och det är vanligt att man blir sängliggande.

 

Man brukar tala om två typer:

  • Migrän med aura har ett förstadium som ofta består av synpåverkan med flimmer. Många får känselrubbningar som endast drabbar den ena kroppshalvan. Man kan också få talsvårigheter eller hörselstörningar innan huvudvärken kommer. Förstadiet varar från fem minuter till en timme och följs oftast av huvudvärk.
  • Migrän utan aura har inget uttalat förstadium. Innan migränen utlöses kan man dock drabbas av humörsvängningar, trötthet, koncentrationssvårigheter eller ett sug efter sötsaker. Ett migränanfall utan aura kan vara mellan en halv timme och tre dygn. Efter attacken är det inte ovanligt att man känner sig utmattad och kraftlös.

Kan migrän botas?


Man kan inte bota migrän men man kan göra mycket själv för att förebygga attackerna genom att identifiera vad som framkallar dem och undvika de faktorer så gott det går. Det finns olika behandlingar mot migrän, både mediciner som hjälper när attacken kommer och de som förebygger migrän. Förebyggande behandling kan också medföra att man svarar bättre på migränläkemedel som tas när migränhuvudvärken brutit ut.

Vad orsakar migrän?

Vad som orsakar migrän är än så länge inte helt klarlagt men det verkar till stor del vara en ärftlig sjukdom. Ett komplicerat samspel mellan nerv- och blodkärlssystemen pågår under ett migränanfall, samtidigt som kemiska ämnen frigörs och gör blodkärlen extra smärtkänsliga. Aktiveringen av smärtreceptorerna orsakar även frisättning av inflammatoriska molekyler. Migränattackerna är ofta bundna till ena halva av huvudet.

Vem får migrän?

Cirka 70% av de som har migrän har nära släktingar med migrän och kvinnor drabbas oftare än män. I Sverige har ca 18% av den kvinnliga befolkningen migrän, jämfört med 6% av männen. Barn kan också få migrän, men det är ovanligare. För pojkar uppträder symtomen ofta i tidigare ålder än för flickor. Migrän är en obotlig sjukdom men problemen brukar minska i 40-årsåldern. Orsaker som kan utlösa en migränattack kan till exempel vara hormonella förändringar, stress, oregelbunden sömn, medicinering, brist på motion, rött vin och kaffe. Det är viktigt att förstå sitt eget huvudvärks- och migränmönster och att föra en huvudvärksdagbok kan vara till hjälp för detta. Dagboken är också ett bra underlag att ta med vid läkarbesök. Man bör alltid uppsöka läkare för att fastställa att annan farlig sjukdom inte förefaller.