Migrän

Har du migrän?

juli 2, 2020

Migrän är en av de främsta orsakerna till att människor går miste om arbetstid, skola och sociala händelser, och kan därför kraftigt påverka livskvaliteten för de drabbade och deras familjer. Migrän är mycket vanligt, och ungefär en av tio beräknas lida av migrän.

(mer …)

Migrän

Migrän är en av våra största folksjukdomar

februari 12, 2020

DRYGT EN MILJON svenskar beräknas lida av migrän. För många innebär migränen en återkommande plåga som i de flesta fall är svår att rå på – och som oftast inte låter sig förebyggas. Migrän är en av våra största folksjukdomar. Drygt en miljon svenskar beräknas lida av migrän i någon form. För en del handlar det om enstaka anfall, för andra om återkommande svåra anfall upp till upp till 15-20 dagar i månaden. Kvinnor drabbas dubbelt så ofta som män och särskilt vanligt är migrän hos kvinnor under vissa perioder i menscykeln.

(mer …)

Migrän

Kort om Migrän

september 5, 2019

Migrän är en av våra vanligaste folksjukdomar och drabbar över en miljon svenskar. Det är en av de främsta orsakerna till arbetsförlust och en del individer förlorar upp till 3-5 arbetsdagar per månad på grund av migrän. Det innebär en stor ekonomisk börda både för individen och samhället. Trots detta finns det inte alltid en förståelse hos omgivningen att det påverkar en persons livskvalitet och arbetsprestation negativt. Det här är vår första artikel i en serie artiklar som vi publicerar i samband med lanseringen av vår nya produkt, Glitinum, ett traditionellt växtbaserat läkemedel för att förebygga migränhuvudvärk.migrän

 

(mer …)