DRYGT EN MILJON svenskar beräknas lida av migrän. För många innebär migränen en återkommande plåga som i de flesta fall är svår att rå på – och som oftast inte låter sig förebyggas. Migrän är en av våra största folksjukdomar. Drygt en miljon svenskar beräknas lida av migrän i någon form. För en del handlar det om enstaka anfall, för andra om återkommande svåra anfall upp till upp till 15-20 dagar i månaden. Kvinnor drabbas dubbelt så ofta som män och särskilt vanligt är migrän hos kvinnor under vissa perioder i menscykeln.

Migrän förknippas främst med svår ensidig och pulserande huvudvärk men till ett migränanfall hör också symptom som illamående, magbesvär, flimmer för ögonen, ljus- och ljudkänslighet, yrsel samt trötthet. För den som lider av återkommande migränanfall påverkas ofta livskvalitén negativt med ökad sjukfrånvaro och svårigheter att leva ett normalt socialt liv. Migrän leder därmed ett stort lidande för de som drabbas – och stora kostnader för samhälle och näringsliv i form av förlorad arbetstid.

Mattram, Tanacetum parthenium, är en flerårig korgblommig växt som påminner om prästkrage och har använts som medicinalväxt ända sedan antiken, bland annat mot migrän, feber och olika kvinnosjukdomar. Den traditionella användningen mot migrän har bekräftats i flera studier som visat att tillskott av mattram kan minska migränfrekvensen och därmed förlänga intervallen mellan migränattackerna.

Trots långvarig traditionell användning finns inga allvarliga biverkningar rapporterade av mattram. Ett mindre antal fall av lindrigare påverkan i mag- och tarmkanalen finns rapporterade och personer med allergier mot mattram och andra växter i Asteraceae-familjen ska vara medvetna om risken för allergiska reaktioner.

Mattram finns dokumenterat som läkeört i Sverige sedan flera hundra år, bland annat mot nedstämdhet, muskelkramper och just migrän. Som migränmedel har mattram använts såväl för att lindra akuta anfall som för att förebygga migränhuvudvärk. Som förebyggande migränmedel rekommenderades att man tog mattram under en längre tid och rekommendationen låg ofta på motsvarande 3-5 blad per dag.

För landets många migrändrabbade innebär det faktum att mattram nu finns tillgängligt som växtbaserat läkemedel en möjlighet till förebyggande behandling på naturlig väg. Förebyggande migränbehandling är annars bara tillgänglig för personer med svårare migrän och det handlar då oftast om potenta läkemedel som antidepressiva, antiepileptika eller blodtryckssänkare – läkemedel som också innebär stor risk för biverkningar. Något som gör att många väljer att avbryta den förebyggande behandlingen.

NYLIGEN HAR en helt ny generation läkemedel baserade på mekanismer kring neuropeptiden CGRP godkänts för att förebygga migrän, men dessa medel ges endast till ett fåtal patienter med mycket svår och ofta förekommande migrän där annan förebyggande behandling inte fungerat eller tolererats. CGRP är dock omdiskuterat, eftersom det också är ett ämne som spelar en viktig roll för funktionen i mage och tarm, för hjärta och kärl samt i hjärnan. Hittills saknas långtidsstudier på CGRP-hämmande läkemedel.

 

Källa:  Naturbiblioteket.se

Referenser:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3210009/

https://americanheadachesociety.org/wp-content/uploads/2018/05/Alan_Rapoport_-_Migraine_Prevention_Medications.pdf

http://pennstatehershey.adam.com/content.aspx?productid=107&pid=33&gid=000243

https://ijponline.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13052-019-0624-z

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/%28SICI%291099-1573%28199711%2911%3A7%3C508%3A%3AAID-PTR153%3E3.0.CO%3B2-H