Sefitude

Ett växtbaserat läkemedel för användning vid lindrig oro och sömnrubbningar. 

Sov bättre! Sömnstörningar är ett vanligt hälsoproblem bland invånarna på norra halvklotet. Många människor har svårt att sova under den mörka årstiden. Trots att de är trötta upplever många ändå att de ofta har en sämre sömnkvalitet och att det är svårt att vakna upp och känna sig utsövd. God sömn är viktig för båda mentala och fysiska hälsan.

Hög koncentrationen av vänderot extrakt (445 mg/tbl)

Stor förpackning, 60 tabletter –  prisvärd dos!

Kontrollerade kliniska studier har visat förbättrad sömnlatens och sömnkvalitet

Godkänd från 12 års ålder

Product description

Sefitude  är ett växtbaserat läkemedel för användning vid lindrig oro och sömnrubbningar.

Sefitude innehåller extrakt av vänderot, som främjar insomnande och minskar oro. Sefitude har visat förbättrad sömnlatens och sömnkvalitet. Eftersom den terapeutiska effekten gradvis ökar av vänderot är Sefitude inte lämpligt vid akut behandling av lindrig oro eller sömnrubbningar. För att uppnå en optimal effekt av behandlingen, rekommenderas kontinuerlig användning under 2-4 veckor.

Sefitude innehåller hög koncentration av extrakt av vänderot, 445 mg. Storleken (11,5-13 mm i dia) och formen på tabletterna, runda, konvexa och dragerade, gör dem lätta att svälja.

Växtbaserat läkemedel – 60 dragerade tabletter

Useful Information

För oralt bruk. Bör sväljas hela med lite vatten. De bör inte brytas eller tuggas, på grund av vänderotextraktets obehagliga lukt och smak.

Rekommenderad dos för vuxna: För lindring av mild oro: 1 tablett upp till 3 gånger dagligen. För lindring av sömnrubbning: 1 tabl, 30-60 minuter innan sänggående. Vid behov tas 1 tabl tidigare under kvällen. Maxdos vuxna och äldre: 4 tabl/dygn. Rekommenderad dos 12-18 år: För lindring av mild oro: 1 tabl, upp till 2 gånger dagligen. För lindring av sömnrubbning: 1 tabl, 30-60 minuter innan sänggående. Vid behov tas 1 tabl tidigare under kvällen. Maxdos 12-18 år: 2 tabl/dygn. Om symtomen kvarstår eller förvärras efter 2 veckors kontinuerlig användning, bör läkare eller annan sjukvårdspersonal kontaktas. Rekommenderas inte till barn under 12 år, gravida eller ammande kvinnor. Patienter som känner sig påverkade av Sefitude ska inte framföra fordon eller använda maskiner. Innehåller sackaros och maltodextrin. Eventuella biverkningar: Gastrointestinala symptom kan inträffa efter intag av preparat som innehåller vänderot, frekvensen är inte känd. ATC-kod NO5CM09. Datum för senaste översyn av SPC’n: apr 2019. www.fass.se

Active Ingredients and Functions

Varje filmdragerad tablett innehåller 445 mg extrakt (torrt extrakt) av Valeriana officinalis L., radix (valerianrot). Extraktionslösningsmedel: etanol 70% (volym / volym). För tillverkning av en tablett används 1335 – 2670 mg valerianrot.