Sefitude

Sefitude är ett växtbaserat läkemedel för användning vid lindrig oro och sömnrubbningar.

60 dragerade tabletter

Växtbaserat läkemedel

Produktbeskrivning

Sefitude  är ett växtbaserat läkemedel för användning vid lindrig oro och sömnrubbningar.

Sefitude innehåller extrakt av vänderot, som främjar insomnande och minskar oro. Sefitude har visat förbättrad sömnlatens och sömnkvalitet. Eftersom den terapeutiska effekten gradvis ökar av vänderot är Sefitude inte lämpligt vid akut behandling av lindrig oro eller sömnrubbningar. För att uppnå en optimal effekt av behandlingen, rekommenderas kontinuerlig användning under 2-4 veckor.

Sefitude innehåller hög koncentration av extrakt av vänderot, 445 mg. Storleken (11,5-13 mm i dia) och formen på tabletterna, runda, konvexa och dragerade, gör dem lätta att svälja.

Användbar information

För oralt bruk. Bör sväljas hela med lite vatten. De bör inte brytas eller tuggas, på grund av vänderotextraktets obehagliga lukt och smak.

Rekommenderad dos för vuxna: För lindring av mild oro: 1 tablett upp till 3 gånger dagligen. För lindring av sömnrubbning: 1 tablett, 30 till 60 minuter innan sänggående. Vid behov tas 1 tablett tidigare under kvällen. Maxdos vuxna och äldre: 4 tabletter/dygn.

Rekommenderad dos för 12-18 år: För lindring av mild oro: 1 tablett, upp till 2 gånger dagligen. För lindring av sömnrubbning: 1 tablett, 30 till 60 minuter innan sänggående. Vid behov tas 1 tablett tidigare under kvällen. Maxdos ungdomar 12-18 år: 2 tabletter/dygn. För att uppnå en maximal effekt av behandlingen, rekommenderas kontinuerlig använding under 2-4 veckor. Sefitude™ tabletter är ett registrerat växtbaserat läkemedel för användning vid lindrig oro och sömnrubbning. De innehåller extrakt av vänderot. Rekommenderas inte till barn under 12 år, gravida eller ammande kvinnor. Sefitude™ ska endast användas efter att läkare konstaterat att annan allvarlig sjukdom inte föreligger. Om symtomen kvarstår eller förvärras efter 2 veckors kontinuerlig användning, bör läkare eller annan sjukvårdspersonal kontaktas. Sefitude™ kan försämra förmågan att köra bil och hantera maskiner. Innehåller sackaros och maltodextrin. ATC-kod NO5CM09. Läs noga igenom bipacksedeln. Datum för senaste översyn av SPC’n: april 2019, www.fass.se

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Vid behandling med detta läkemedel har mage- och tarmbesvär (t.ex. illamående och buksmärtor) rapporterats. Frekvensen är inte känd.

Aktiva ingredienser och funktioner

Varje filmdragerad tablett innehåller 445 mg extrakt (torrt extrakt) av Valeriana officinalis L., radix (valerianrot). Extraktionslösningsmedel: etanol 70% (volym / volym). För tillverkning av en tablett används 1335 – 2670 mg valerianrot.