Vad är skillnaden mellan Rosonia Foam och Rosonia VagiCaps?

Rosonia Foam är ett skum som appliceras på de yttre delarna av underlivet när obehag uppstår, såsom klåda, brännande känsla, irritation eller sveda. Orsakerna kan vara många, t.ex. svampinfektion, pH -obalans på grund av ämnen i miljön, sperma, blödning, friktion med kläder eller sport, för att nämna några. Skummet har en erkänd funktion och fungerar mot milda infektioner, skyddar huden mot återkommande infektioner, ger återfuktning och bygger upp frisk hud. Lämplig både före och efter förlossning.

Rosonia VagiCaps är små vaginala kapslar som förs in i slidan. Kapslarna har en erkänd funktion och ger snabb lindring vid obehag, såsom brännande känsla, klåda, ömhet och onormala flytningar, samt främjar slidans naturliga bakterieflora. Kapseln förs in i slidan varje kväll vid sänggående under en vecka, eller vid behov.

Vad betyder det för en produkt att ha erkänd effekt?

När en produkt har genomgått många tester och resultaten från kliniska prövningar visar att det är en effektiv behandling, då talas det om erkänd effekt. Kliniska prövningar har visat att Rosonia Foam och Rosonia VagiCaps ger effektiv behandling för obehag, sveda och ömhet i underlivets yttre delar och i slidan.

Kan Rosonia – produkterna användas under graviditeten och efter förlossningen?

Rosonia Foam är säkert att använda under graviditeten och även efter förlossningen. Skummet är också lämpligt att använda för att förbereda det känsliga underlivsområdet för förlossning, eftersom Rödmalva ökar hudens elasticitet t.ex. i mellangården. Skummet är också läkande och hjälper därmed huden att återhämta sig efter förlossningen. Det rekommenderas att kvinnor konsulterar en läkare eller barnmorska innan de använder Rosonia VagiCaps under graviditeten, eftersom denna behandling innebär att kapseln förs in i slidan.

Kan Rosonia -produkter användas på barn?

Användningen av Rosonia hos barn har inte studerats och därför kan dess användning endast bekräftas hos vuxna över 18 år.

Det finns dock inga tecken på att Rosonia är skadligt för barn, så det rekommenderas att individer konsulterar en läkare eller annan vårdpersonal innan de fattar beslut om att använda produkten på ett annat sätt än det som rekommenderas i bipacksedeln.

Innehåller Rosonia Foam och Rosonia VagiCaps hormoner?

Varken Rosonia Foam eller Rosonia VagiCaps innehåller hormoner. Båda produkterna främjar friska slemhinnor, återfuktar och lindrar obehag i underlivet. Rosonia Foam är lämpligt för underlivets yttre delar, medans Rosonia VagiCaps förs in i slidan.

Kan Rosonia VagiCaps kapslar användas under menstruationen?

Rosonia VagiCaps är lämplig för kvinnor som upplever obehag kring menstruationen. På grund av förändringar i slidans pH-värde före mens är det normalt att uppleva obehag några dagar innan, så det bästa är att använda Rosonia VagiCaps 2-3 dagar före menstruationen. Klimakteriet kan också störa surhets-balansen, vilket kan orsaka obehag några dagar efter mensens slut, och Rosonia VagiCaps kan då användas dagligen tills symtomen försvinner. Rosonia Foam kan användas samtidigt om obehag som klåda, sveda och irritation uppstår på de yttre delarna av underlivet.

Hur länge kan RosoniaVagiCaps användas samtidigt?

Det rekommenderas i allmänhet att använda Rosonia VagiCaps kapslar kontinuerligt i 7-10 dagar för att behandla eventuell infektion eller andra obehag. Rosonia kapslar kan också användas efter behov, t.ex. om det uppstår obalans i pH -värdet under menstruationscykeln, under blödningen, efter simning, under samlag, i samband med intag av antibiotika, och/eller användning av menstruationsprodukter såsom tampong eller sanitetsbindor. Användning av kondom eller smörjmedel under sex, eller sperma kan också orsaka obalans i pH-värdet.

Är det vanligt att uppleva en brännande  känsla när man använder Rosonia -skum?

Vissa kvinnor upplever en brännande eller kylig känsla när Rosonia skummet appliceras på underlivet.  Denna känsla går snabbt över och är normal då området är känsligt. All information finns i bipacksedeln och på Florealis webbplats.

Kan jag använda Rosonia VagiCaps om jag använder NuvaRing?

Rosonia VagiCaps har inga kända läkemedelsinteraktioner, så det är säkert att använda Rosonia -kapslar med NuvaRing. Det är dock viktigt att komma ihåg att eftersom kapslarna förs in i slidan finns det en risk att ringen kan gå sönder när kapseln sätts in. Detta är dock mycket osannolikt eftersom Rosonia -kapslarna är små och mjuka, till skillnad från t.ex. svampdödande medel för användning i slidan. För att minska riskerna rekommenderar vi att du försiktigt för in kapslarna i slidan. Om ringen går sönder eller glider ut finns det detaljerade instruktioner i NuvaRings bipacksedel om hur man agerar.