De flesta kvinnor har någon gång upplevt underlivsbesvär såsom brännande känsla, klåda och allmänt obehag. Nära hälften av kvinnorna i åldern 30-60 år uppger att de har upplevt könsbesvär, vilket kan leda till smärta vid samlag, sveda, ömhet och irritation. Många känner till symtomen, men kanske inte att de kan behandlas på ett enkelt sätt. Här är några vanliga frågor om obehag som kvinnor säger sig uppleva.