Underlivshälsa

Underlivsklåda och flytningar är inte alltid svampinfektioner!

december 8, 2020

Obehag i underlivet hos kvinnor behandlas alltför ofta som svampinfektion, trots att över hälften av fallen beror på andra orsaker.1 Vanliga symtom som klåda, brännande känsla, rodnad, irritation, inflammation och ökade flytningar kan ha många orsaker. Svampinfektion är det man först kommer att tänka på när dessa symtom dyker upp, då det länge varit den enda kända anledningen eftersom andra orsaker inte har undersökts.

Rosonia vagicaps (mer…)

Underlivshälsa

Sexuella hälsan – påverkar kvinnors mentala välbefinnande och självförtroende

oktober 9, 2020

Sex och den sexuella hälsan precis som den generella hälsan spelar stor roll i varje kvinnas liv. Sexuell hälsa kan påverka mentalt välbefinnande, självförtroende och självkänsla samt fysiskt välbefinnande. Därför kan symptom som klåda, sveda och ömhet i underlivet påverka kvinnans upplevelse och välbefinnande som sexuell individ.

(mer…)