Migrän är en av våra vanligaste folksjukdomar och drabbar över en miljon svenskar. Det är en av de främsta orsakerna till arbetsförlust och en del individer förlorar upp till 3-5 arbetsdagar per månad på grund av migrän. Det innebär en stor ekonomisk börda både för individen och samhället. Trots detta finns det inte alltid en förståelse hos omgivningen att det påverkar en persons livskvalitet och arbetsprestation negativt. Det här är vår första artikel i en serie artiklar som vi publicerar i samband med lanseringen av vår nya produkt, Glitinum, ett traditionellt växtbaserat läkemedel för att förebygga migränhuvudvärk.migrän

 

(mer…)